Binlerce yıldır yeraltına itilen, baskılanmış Tanrıça kültünün dönüşünü simgeleyen Kutsal Dişi enerjisi gezegenimizde gittikçe yükseliyor. Dolayısıyla kadınların sesi de..Bu yükseliş ile ilgili kadim bilgiler bizlere türlü yollar ile aktarılıyor. Kendilerine ‘Büyükanneler’ diye hitap eden yüksek varlıklar bu kanallardan bir tanesi ve onlar İlahi Kadın’ı geri getirmek üzere, kadınların gücünün doğası ile ilgili mesajlarında Anne soyuna ve kadınların yerküreyle yakınlığına çok derin bir şekilde vurgu yapıyorlar.

tears-od-mother-earth

Büyükanneler’in kadınsal gücün doğası ve anne soyu ile ilgili mesajları şöyle;

“Biz Büyükanneleriz. Bu zamanda Kutsal Ana’ya ve gezegene, ulu yini (dişi enerji), İlahi Kadın’ı geri getirmek üzere hizmet ediyoruz. Tüm dünyada soylardan, nesillerden ve atalardan bahsederek kadınların bilincine bazı tohumlar ekmek istiyoruz. 

Birçok insan için soy, nesil ve atalar fikirleri çağdışı, seçkinci ve kısıtlayıcı görünmesine rağmen, neden bu konuyu açtığımızı merak ediyorsunuz. Soy, nesil ve ataların kısıtlayıcı bir şekilde anlaşıldığına katılıyoruz ve bu anlayış şeklinin tam olarak bu şekilde olmaması gerektiğini göstermek istiyoruz. 

Anne’nin soyu ile ilişkili kadınlardan bshediyoruz, çünkü kadınlar kendilerini uzun bir süre babalarının soyu olarak düşündüler, bununla babalarının ait olduğu erkek soyunu kast ediyoruz. Günümüzde bile kız çocuklar atalardan gelen mirasın bir tanımlaması olarak babalarının soy isimlerini alırlar. Bu eski soy fikrine meydan okumak istiyoruz, çünkü birçoğu babanın soyunda doğdu ve bunun ne dereceye kadar bilinçlerine hükmettiğini bile fark etmiyor. 

Kadınların yin güçlerini (dişi güç) keşfetmelerinin gerekli olduğunu vurguluyoruz, çünkü gezegende yang enerjilerinin (eril enerji) aşırı gücüne karşı koymak ve tekrar dengelemek için öne çıkabilecekler sadece kadınlardır. Ancak kadınlar önce, farklı bir çeşit güç kabuğunu üzerlerine almadan önce, kendi içlerindeki yin gücünü keşfetmelidirler.

Vurguladığımız şey erkekleri dışlamak değildir, daha ziyade Anne’nin gücünün temsilcileri olarak Anne’nin soyuyla bağlantılarını vurguluyoruz. Şimdi, soya farklı bir açıdan bakarak erkeklerin güce sahip olmamaları gerektiğini veya olmayacaklarını ima ediyor muyuz? Hayır, bunu kast etmiyoruz. Özetle diyelim ki, bu dünyada erkekler farklı bir yeterlikte hizmet etmek için vardır. Dünya üzerinde yaşamın farklı bir yönünü, farklı bir enerjiyi bünyelerinde bulundururlar. Ancak tüm bu açıklamada odaklandığımız konu kadınların kendisidir, erkekler değil. Anneden gelen soy fikrine ve kadınların O’nun gücünün temsilcileri olduğuna odaklanıyoruz, çünkü kadınların tüm soy fikrini yeniden düşünmesini istiyoruz. “

Büyükanneler’in bu düşündüren ve derinlik içeren mesajlarına Hilary Hart’ın Kadın Bedeninin Spiritüel Gücü isimli kitabında rastladım. Kitapta, onlarla iletişime geçen kişinin; Büyükanneler’in niyetinin, yin (dişi) ve yang (eril) dengesini yeniden sağlayarak gezegene hizmet etmek olduğu vurgusu da yapılıyor.

Uyanışta olan her kadın ve erkeğin açık bir kalp ve zihin ile okumasını ve sindirmesini diliyorum.

Kutsal Ana’ya ve İlahi Kadın’ın dönüşüne,

Bilge

Not: Lütfen metinlerin içinden paylaşımları yaparken kaynak, tam isim soyad ve linki de ‘ana kaynağı’ onurlandırmak ve saygınızı sunmak için belirtin. Tüm bu mesajlar ve paylaşımlar sevgi ile üretiliyor. Anlayışınız ve işbirliğiniz için şimdiden teşekkürler!

3 thoughts on “Büyükanneler’den Anne Soyunun Temsilcileri Tüm Kadınlara Mesaj

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s