Yerli kültürlerden, yerli kadim kabilelerden gelen bilgeliği çok önemsiyorum çünkü onlar modern toplumların muhafaza edemediği ve tüm insanlığa kökten iyi gelecek derin gerçekleri bir köprü gibi günümüze taşıma özenine sahipler. Bu vesile ile Alaska bölgesinde, Aleut Yerlilerinden bir Kuyuux olan (kadim bilgelik taşıyıcısı)  Larry Merculieff’e rastladım. Ve bu bilge adam, benim de Dişi Bilgeliğe Yolculuk çalışmalarımda derinlemesine anlattığım, zamane problemimiz eril dişil dengesizlikte önemli noktalara değiniyor;

“Tüm çevremizde var olan ataerkil dünya vasıtasıyla yansıtılan büyük bir eril dengesizlik zamanındayız. Bu zaman kontrol, kopukluk, ayrılık, bilim ve teknoloji tarafından yaşamdan kopma ve kontrol etmeye dair bilinçsiz ihtiyaçla tezahür eden temel korkuyu belirtilir. Ancak bu eril dengesizlik, ondan önceki dişil dengesizliğe tepkidir.

Dişil dengesizliğin işaretleri nedir? Cinselliğin ve şehvetin kullanımı yoluyla kötüye kullanımdır. Zaman içerisinde hem kolektif bilinç, hem eril hem dişil diğerine tepki vermiştir. (Dengesiz sağlıksız dişilin kolaylıkla ve sinsice maniple edebilme becerisi olarak ifade edebiliriz bunu- B.)

Gölge, gölgeye tepki vermiştir.

maxresdefault

Kadınlar tarafından kötüye kullanma erkekleri ya yok etmiştir ya da kızdırmıştır.

Nasıl yok etmiştir? Kadınlar direkt olarak erkeklerin kalbine girebilir ve onu bir kaç kelimeyle paramparça edebilir. Erkekler fiziksel veya sözel şiddetin kullanımıyla parçalanabilirler. Erkeklerde, dil enerjiden daha zararlıdır. Kadınlarda zarar veren enerjidir. Kadınlar bağlantıyı algılar ve anlarlar ve bu algı ve anlayış, erkekleri manipüle etmek ve parçalamak için kötüye kullanılır. Erkekler geri püskürtür ve erkekler fiziksel olarak ve yıkım yoluyla geri püskürtmüşlerdir. Bu kadınlarda öfke yaratır ve bu parçalayıcı güçler arasında bir ileri bir geri gideriz. 

Şimdi ruhlarımızı etkilemiş olan bir eril dengesizlik zamanındayız. Binlerce yıl boyunca dişil olan her şeye karşı şiddetten dolayı acı çektik. Bu şiddet, kadınların büyük öfke içeren bir kolektif enerji alanını yarattı. Annelerimizin dişil çizgi boyunca öfkelerini fetüslerine yüklemelerine dair gerçekle bu artmıştır. Dengesiz bir eril dünyada bir dişi olarak doğdunuz. Kendi ruhunuzun yaralarını deneyimlemeye ve sonra bu büyük yaralanmanın kolektif bilincine erişmeye başladınız. 

Kadınların gücünden korkan erkekler, kutsal dişilin giriş yeri olan kendi kişisel kadınsı doğalarını derin bir şekilde onurlandırmaya son verdiler. Erkeklerden korkan ve onlara kızgın olan kadınlar, kendi eril güçlerini yadsıdılar.

Evet bu ataerkil kokteyle biz kadınların da kattıkları var. Eril ve Dişil yan, her bir insanın içinde mevcut. İşte bu nedenle, kadınların birincil görevi kendi içlerindeki sağlıksız dengesizleşmiş dişiye ve aynı zamanda erile bakmaktır. Kutsal olanı, sağlıklı olan dişili ve erili kendi benliğine çapırmaktır. Eski kültürlerde kadınların erkek şamanları inisiye ettikleri gibi, bugünün modern şamanları kadınların da önce kendi yaralarını sarıp yaşamında tezahür eden dışarıdaki  erili onarması, bir başka deyişle inisiye etmeleri mümkündür. Ancak o zaman özlemini duyduğumuz dişi ve erilin dengesi bireysel yaşamlarımızdan toplumsal yaşamımıza kadar gelecektir.

Dişi bilgelik ile,

Bilge

 

 

One thought on “Dengesiz Eril Bir Dünyada Bir Dişi Olarak Doğdunuz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s