Joyous Woman

1380385_318758651595888_1120552379_n

Sukhvinder benim bu hayatta başıma gelen en güzel öğretmenlerden, bilge rehberlerimden bir tanesi. Ona, yaşamımda bana sınırsızca paylaştığı bilge rehberliği için, yumuşakça ve güçlü bir şekilde işaret ettiği yollarımı gösterdiği için, kör noktalarımda ki engellerimi fark edip dönüştürmeme vesile olduğu için minettarim.

O benim bu dünya var olduğundan beri arkadaşım, kızkardeşim, öğretmenim, annem, ablam, rehberim, dostum..

Sukhvinder ilahi dişi bilincin güçlü bir sesi ve öncü öğretmeni. Tüm yaşamını ve benliğini kadınların bu dünyada gerçek yerlerini almaları için adamış özel bir kadın. Onunla ortak bir vizyon ve değeri paylaşıyoruz, hayat bizi bu nedenle bir araya getirdi, şükrediyorum.

13307497_1595892094055914_5103754236713272405_n

Bu amaçla sadece Hindistan’da açtığı ve benim kadınlarla yaptığım tüm çalışmalarımda muazzam bir içgörü kazanmama neden olduğu Joyous Woman workshop’larını 2013 Ağustos ayından beri İstanbul’da da açıyoruz. İstanbul, Anadolu topraklarına ve Avrupa’ya köprü bir şehir olarak her iki coğrafyanın kadınlarına Hindistan’dan sonra ev sahipliği yapıyor.  Ben de büyük bir adanmışlık ve keyifle Sukhvinder’in çalışmalarının kutsal dişinin kadim toprağı olan Türkiye ayağını organize ediyor ve hazır olan tüm kadınları bu derin dönüştürücü çalışmalarına davet ediyorum.

Sukhvinder Sircar’dan Disi Bilgelik;

 “İlahi dişinin (feminen bilincin) yeniden canlandığına tanık oluyoruz dünyanın her bir köşesinde. Feminen kalp, dünyanın gittiği yönü bir ızdırap gibi derinden hissediyor ve şu an kadınlar, feminen bilgeliği bir lider olarak ifade etmek üzere yeniden güçlerini ellerin almak üzere çağrılıyorlar. Kadınlar, dünyadaki bozulmuş dengeyi tekrar dengelemek üzere anahtarı ellerinde tutuyorlar.

Çok eski zamanlardan beri kadınlar bedenlerinde evrenin derin sırlarını barındırdılar. Zaman içinde dünya; lineer, rasyonel, zihinsel olmaya başladıkça, kadınlar bu derin mistik bilgilere açılan kalpleri ve bedenleriyle bağlantılarını kaybettiler. Bu sırlar o kadar uçsuz bucaksız ki, içine girildiği zaman, kadın tanrısallığının orijinal formuna geri dönüyor. Bir çok kadın, ilahi bütünselliğine erişmek adına, kendini inkar etme sınırlarını aşarak artık yaralı ve kurban bilinçlerinin içinden geçmeye hazır hale geldiler.

Dengesinden çıkmış dünyanın derinden şifalanması için eril (maskülen) ve dişi (feminen) enerjilerin yeniden dengelenmesi anahtardır….

Bu iki enerji birbirine zıt veya dualite değildir aksine birbirlerini tamamlayıcı güçlerdir. Bir olmanın iki tarafıdır ve birbirine aittirler. Yaratılmış gerçeğimizi geleceğe taşıyacak olan feminen ve maskülenin dansıdır. Ne yazık ki, bunlar içimizde birbirine çelişkili ve zıt düşürülmüştür. Feminen kendini güçsüz, kurban edilmiş, dışlanmış hissederken, maskülen ise kendi içinde agresif, sömürücü ve yıkıcıdır.

Gerçek şifa ve denge;

Feminen vasıfları ait oldukları yere; onurlandırıp, eşitliğe ve hürmete getirmekle mümkündür. Sadece dünyada değil, kendi yaşamlarımızda da..Ayrıca, maskülene ait dominantlığın, kontrol ve rekabet enerjisini temizleyerek gerçek maskülen vasıfları getirmek gereklidir. Bunlar; maskülenden feminene sadakat, cesaret, kalp yönlü odaklanma, koruma ve güç vermedir.

Evren şu anda, ilahi dişi enerjiyi,  hazır olanlarımızın üzerine ışık saçması için bizim en güçlü müttefikimiz ve dostumuz olarak sunmaktadır.”

***

JOYOUS WOMAN

Embracing the Feminine and The Masculine

piclab

Programın Kapsamı ve İçeriği;

Joyous Woman çalışması bir kadın olarak; içinizdeki Tanrıça ile buluşacağınız, kutsal dişi ve eril enerjilerinizi gerçek anlamda kucaklayacağınız, kadim bir şifa çalışması olan rahim enerjilerinizin temizleneceği dönüşümsel bir çalışmadır.

Bu çalışma size nasıl yardımcı olacak?

Bir kadın, feminen benliğinin içinde maskülen benliği ile bütünüyle desteklendiğinde; ayakları yere hiç olmadığı kadar sağlam basar, özgüvenli ve cesaret doludur. En sonunda o, sürekli olarak maskülenin seven doğasını hisseder.

IMG_0969

 

Bu 4 günde; kadim tanrıçaların sonsuz bilgeliklerine açılacaksınız.

Cennetlerin Kraliçesi Isis

Isis, feminen gücü, ilişkileri derinlemesine hissedebilme kapasitesini, yaratımın hareketini, koruma, bakım ve besin kaynağını temsil eder. Isis’in hayat hikayesinin kendisi zaten güçlü bir öğreti sunar. Bu kadim Mısır Tanrıçasının modern kadınlarla paylaşacağı çok fazla hediyesi vardır.

Rahimleri Açan Ishtar

Kendi kişisel yolculuğumuzda, cesaret ve ilahi rehberlik ile gölge benliğimizi, karanlık yanlarımızı aşıp muvaffak olmamızı sağlar. Bu programda Ishtar, rahim tapınağımızı yeniden düzenlememiz ve elverişli hale getirebilmemiz için bize rehberlik edecek.

Kalpleri Açan Meryem Ana

Toprak Ana’nın yaratıcı kuvvetidir. O, evrenseldir. O, koşulsuzca sever. O, bize kalplerimizi nasıl açacağımızı öğretir.

Aslan Başlı Sekmeth

Adı, tam olarak Güçlü Olan anlamına gelmektedir. O, kozmik anne olarak tüm kainatı beslerken aynı zamanda ilahi benliğin doğasını korumak üzere haşin bir savaşçı ve koruyucusudur. Kişiyi, kendi bütünlüğü ve özgünlüğünde hakikatını yaşamasını sağlamak üzere kuvvetlendirir.

Programda;

 • İlahi Dişinin varlığı ve onun ataerkil düzen içinde nasıl inkar edildiğini öğrenecek ve fark edeceksiniz.
 • Hücresel hafızanızdaki ataerkilin derin kodlarını temizleyecek, psişenizde getirdiğiniz yaralarınızı şifalayacaksınız.
 • Ruhunuzla tekrar bağlantı kuracaksınız, derin beden çalışmaları yapacaksınız.
 • Rahim aktivasyonu ile içsel tanrıçanızla bağlantı kuracaksınız.
 • İçinizdeki kutsal erili yeniden uyandıracak, bedeninize inisiye edeceksiniz. İlahi dişi ile ilahi erilin yeni birlikteliğini deneyimleyeceksiniz.

Bir kadın için Rahim ile gerçek bir bağlantı kurmak neden önemli?

“Bir kadın bir kere gerçek gücünü içinde bulunduran bu enerjisel yer ile temasa geçtiğinde, hayattaki yaratımını yeni ve taze bir güçle yaratmaya başlar”

Rahimlerimiz, bizlerin bilgeliğinin, yaratımın ve kutsal olanın bir zamanlar tüm bilgilerini tuttuğumuz yer olan tapınağıdır. Ne yazık ki, bir kadın olarak yaşamlar boyu maruz kaldığımız suistimal edilme, tecavüz, kötüye kullanılmak, rahimlerimizi toksik enerjinin depolandığı bir ev haline getirdi.

Bu workshop, bedeninizde ve özellikle rahminizdeki toksik enerjilerin temizlenmesi ve şifalanması için size alan açacak. Bu çok eski zamanlara dayanan kadim bir şifa çalışmasıdır. Katılımcılar bir kadın çemberinin içinde buna güçlü olarak şahit olacaklardır.

 

***

SACRED UNION 

Final Step (Joyous Woman II) 

İçimizdeki dişi ve erili arındırmak için Joyous Woman’ın ilk çalışmasında birçok kutsal ve kadim çalışmalar yaptık ve bu sayede içerdeki ilahi oyunu anladık. Şu an öyle bir yere vardık ki, kutsal birleşme adını verdiğimiz bu final çalışma ile ikisinin büyüsünü birbiri ile bütünleyip dokuyacağız. Dişi ve erilin arasındaki savaş sonunda ebediyen sonlanacak.

 

11073309_10153140628072667_1967729216340009231_n

 Bu 3 günlük derin çalışmada;

 • Boyuta adım atacağız
 • Dualite bilincini sonlandıracağız
 • Karşıt enerjileri bütün hale getireceğiz
 • Yaşamlar boyu oluşmuş çatlakları, bölünmeleri şifalandıracağız
 • İçimizdeki eril ile dişinin savaşını sona erdireceğiz
 • Ve daha önce hiç deneyimlemediğimiz derin bir sevgi hissedeceğimiz bir alana gireceğiz
 • Kalplerimiz evlilik ile dönüşecek
 • Ve varlığımız feminen ve maskülen enerjilerimizin birleşimi için uyanacak
 • Romantizm, bağlılık ve taahhüt olacak
 • Kendimizle evleneceğimiz çok büyülü bir evlilik ritüeli yapacağız

Ve sonrasında fiziksel dünyaya mistik lider, şifacı, dönüştürücü, barış ve sevgi elçisi, şefkatli varlıklar olarak katılmaya hazır hale geleceğiz. Ve oradan kendi dünyamızda yeni bir yolculuğa çıkacağız, varlığımızdan Bir’liği ışıldayarak…

Bu çalışma sadece Joyous Woman çalışmasına katılmış olan katılımcılara açıktır.

***

TANRIÇA LAKSHMI İLE DÖRT ELİN AKTİVASYONU

Dharma, Artha, Kama, Moksha

 picture_photo_7d5279

Programın Kapsamı ve İçeriği;

Bu bir tam günlük yoğun çalışma; kadınları, içlerindeki dişil berekete ve ilahi güzelliğe uyumlayacak deneyimsel ve dönüşümsel bir programdır.

Ruhsal refahla (mana) birlikte Dünyevi olanı (madde) bir araya getiren Hint Tanrıçası Lakshmi, belki de günümüzde dişil güce yani Shakti’ye maddesel form vermeye en muktedir tanrıçadır. Dört kolu ve dört eli olan Lakshmi, bolluk bereket, güzellik, dharma, tutku ve nihai özgürlüğün vücut bulmuş halidir. Onun öğretileri son derece engindir, Lakshmi’nin öğretilerini uygulayanları anlam, bereket, haz ve özgürlük dolu bir yaşama doğru götürür.

O, bugün, en çok aranan tanrıçadır…

lakshmi on lotus

Tanrıça Lakshm’nin dört eli ile çalıştığınızda;

 • Dharma ~ ilahi hakikat öğretilerini uygulayarak ruhunuzun yaşamaya gelmiş olduğu hayatı çağırır ve onu yaşamaya başlarsınız.
 • Artha ~yaşamınıza bolluk, bereket, varlık ve refahı çağırırsınız
 • Kama ~ arzularınızı, bedensel dişil duyularınızı ve tutkunuzu çağırırsınız
 • Moksha ~ özgürlük ve nihai bağımsızlığınızı çağırırsınız

Çalışmanın Yapısı

Deneyim yaratan, bedeni, dansı, hareketi, enerji ve meditasyonu kullanacağınız yoğun bir gün geçireceksiniz. Interaktif ve sihirli eli ile kutsal dişi enerjisinin çemberinde sorularınıza cevaplar bulacaksınız.  Lakshmi’nin açtığı alanda Sukhvinder’in rehberliğinde eski ve hakiki öğretilerin gizemli kapısını aralayacak ve bedeninizi Lakshmi’nin kutsallığına açacaksınız.

Bu çalışmada neşe ile birlikte bugüne kadar gizli tutulmuş kadim öğretileri keşfedeceksiniz.

*2017 tarihleri icin calismalarimiz suruyor.

 


 

SUKHVINDER SIRCAR

Sukhvinder Sircar, Photo by Mona Dutta
Sukhvinder Sircar, Photo by Mona Dutta

Sukhvinder Sircar, ruhun bilgeliğini, bedenin dengesini, zihin ve kalbi çalışmalarında birleştirmekte, insanlara bu bütünsellikle yaklaşmaktadır. Akredite Process Work çalıştırıcısıdır. Bireyleri güçlü bir şekilde kendi derin benliklerini bulmaya davet eder ve yönlendirir. Katılımcıları, kırılganlık
larının içinde gerçek hediyelerini bulabilecekleri konfor alanlarının dışına çıkmalarını yumuşak ve güvenli bir şekilde cesaretlendirir.

Sukhvinder, ilahi dişi enerjinin güçlü bir sesi ve kanalıdır. Yazıları geniş çapta okur bulmaktadır. Dünyamıza ilahi feminen enerjinin tekrar doğmasına çok derin ve güçlü bir şekilde hizmet etmektedir ve Hindistan’da yaşamaktadır.

Hakkında daha detaylı bilgi ve makaleleri için;

www.joyouswoman.com

***

Katılımcı Yorumları:

“Kökten dönüşüm sağlayan, ben ilk katıldığımda defalarca “aaa, evettt, demek bu yüzden böyleymiş..” dediğim, kendinizi ve dünyayı çok daha iyi tanımanızı ve sıkıntıları aşmanızı sağlayan müthiş bir program. Tüm kalbimle, tüm kadınlara öneriyorum.” – Gonca

“İnsanların hayatlarında miladları olur. Benimki tam iki sene önce Joyous Woman ile oldu. Hayatımı istediğim gibi şekil verme gücünü kendimde buldum. Yaşadığım semti değiştirdim, kendime güvenimi, insanlara bakış açımı geliştirdi ve dönüştürdü. Aslında kadınlar olarak ne kadar güçlü olduğumuzu fark ettirdi. Herkes kesinlikle tavsiye ederim.” – Buket 

“Kendi bütünselliğimi farklı bir düzlemde keşfetmeye, hayata yüklediğim anlamları yeniden ele almaya ve yaşamın her anını beni destekleyici bir hale dönüştürmeye vesile olan Joyous Woman çalışması ile kendi içimdeki çoşkunun ateşini yaktım. Sevgili Sukhi’nin ve Bilge’nin açtığı bu alan için her ikisine ve çemberde ki tüm kızkardeşlerime minnettarım.” – Hülya 

“Haziran 2015’de Bilge İnal’ın önderliğinde inanılmaz bir 4 gün ve Sukhvinder Sircar ile tanıştım. Benim benimle tanıştığım inanılmaz bir tecrübeydi. Tüm kadınlara tavsiye ediyorum.” – Deniz 

“Kadinligin gucunu deneyimlemek uzere yola cikilan bu muhtesem yolculukta tum ezberlerim bozuldu, onume bambaska kapilar acildi ve tek kelimeyle ruhumu dinlendirdim… Bu calisma ile buyulenecek ve kendiniz ile olan iliskinizde boyut degistireceksiniz” – Asli

“Çok güçlü bir eğitim..Bence yeryüzünde her dişinin alması gerektiğini düşündüğüm..çok kadim bilgiler var içinde.” – Şeyda

“Muthis bir tanisma, muthis bir deneyim, muthis bir farkindalik,muthis bir aydinlanma…Rahmin bilgeligi ile tanismak, ilahi butunsellige ulasmak..Tesekkurler Bilge, bizi boyle derin bir farkindalik ile bulusturdugun icin. Tesekkurler Sukhvinder, Hindistandan gelip dogal ve temiz enerjinle bizleri kapsadigin icin.”- Arzu

“Dişiliğin gücünü uzunca bir süredir farkedenlerdenim. Bir kadın olarak, bir dişi ve tanrıça olarak yaşamanın, içindeki eril ile bütünleşmenin keyfinin paha biçilemez olduğunu söyleyebilirim. Bu çalışma sadece bana değil tutku le yaptığım işime ve danışanlarıma de çok faydalı oldu, olmaya da devam ediyor.” – Işıl

“Geçen yıl bu eğitime katıldım ve benim için çok güzel ve özel bir eğitim oldu.Bana yepyeni pencereler açtı ,hayatta ki dengemi fark etmeme sebep oldu. Bu egitimi Turkiye ile tanistiran bircok kadinin yuregine dokunan , bizlere kapi acan ve rehberlik eden sevgili Bilge İnal, bu egitimi yeniden duzenliyor. Bu egitimin ozel rehberi,muhtesem ruh Sukhvinder Sircar liderliginde kendi dünyaniza yapabileceğiniz bu özel yolculuk için bir kaçamak yapın .Geçen yıldan biliyorum katılımcı sayısı sınırlıdır gecikmeyin derim”  – Özden 

“Hayatımı dönüştüren insanlar ve dönüşümün başlangıcı hiç bir şey tesadüf değil Bilge İnal ve Sukhvinder Sircar minnetle ve şükranla..”  – Banu 

“Anlatılmaz bence, yaşanır ve sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz, kapılar aralanır yepyeni dünyalara, keşif sürer..” – Neslihan

“Kendini tanımak, bilmek, kendini yeniden keşfetmek ve kendinden özgürleşmek isteyen her kadına tavsiye ederim.” – Behiye

“Sukhi’s workshop was a turning point of my life. I did believe that I was a very aware and sensitive human being and no doubt I was. But WOW The Joyous Woman workshop(s) I have attended 3 of them since December last year has taken me to greater heights and greater depths” – Sunita

“There are few workshops I have felt so intuitively at home as I did here and the many beautiful techniques it has taught me has enriched my life enormously.I would strongly recommend all women looking to regain their rightful place in the world, to become a part of this wonderful space” – Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

1 thought on “Joyous Woman”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s